C# Dersleri

Bu makale, C# programlama dilini öğrenmek isteyenler için temel ve ileri seviye konuları kapsayan detaylı bir kaynak olarak hazırlanmıştır. C# dilinin temel yapıları olan değişkenler, koşullu ifadeler, döngüler, fonksiyonlar ve sınıflar hakkında bilgilendirme yapmakla birlikte, ileri seviye konuları olan lambda ifadeleri, genişletme yöntemleri, asenkron programlama ve veritabanı işlemleri gibi konuları da ele almaktadır. Ayrıca, C# dilini kullanarak nasıl bir uygulama geliştirileceği hakkında da adım adım bilgi verilmektedir. İyi bir temel ve ileri seviye C# bilgisine sahip olmak isteyenler için bu makale çok faydalı olacaktır.

C# Nedir?

C#, Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir ve .NET Framework üzerinde çalışır. Genel olarak C++, Java ve C# gibi nesne-odaklı dillere özellikler taşır. C#, kendine özgü pratik ANSI C’ye benzer bir dil yapısına sahiptir ve kolay anlaşılır olması nedeniyle programlama dünyasında popüler bir dil olarak kabul edilir.

C# dilinin kullanım alanları oldukça yaygındır. Farklı iş alanlarında, mobil uygulamalardan oyun geliştirme işine kadar birçok alanda kullanılır. C# aynı zamanda ASP.NET web uygulamaları ve web servisleri gibi internet tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde de sıklıkla kullanılır.

C# Özellikleri: C# Kullanım Alanları:
Kolay okunabilir dil yapısı Web uygulamaları
Nesne-öncelikli tasarım Mobil uygulamalar
Birçok nesne yönelimli özellikler(C++ ve Java’ya benzer) Oyunlar ve animasyonlar
Bellek yönetimi için otomatik çöp toplama Masaüstü uygulamaları

C# Temelleri

C# programlama dilinin temel yapıları olan değişkenler, koşullu ifadeler, döngüler, fonksiyonlar ve sınıflar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Değişkenler, farklı türleri ve tanımlama kuralları ile birlikte kullanımı ve tür dönüştürme işlemleri öğrenilecektir. Sabit değişkenlerin faydaları da açıklanacak. Dinamik değişkenlerin tanımı ve kullanımı da ele alınacaktır. Koşullu ifadeler ve döngüler hakkında da detaylı bilgi verilecektir. If-else, switch-case gibi koşullu ifadeler ile for, while, foreach gibi döngüler öğrenilecektir. Fonksiyonlar ve sınıfların yapısı, kullanımı ve avantajları hakkında da bilgi sahibi olunacaktır. Table ve listeler kullanarak örnekler verilecektir.

Değişkenler

Değişkenler, C# dilinde önemli bir yer tutmaktadır ve farklı türleri bulunmaktadır. Bu türler arasında sayısal (int, float, double), metinsel (string) ve mantıksal (bool) değişkenler yer almaktadır. Değişkenlerin doğru bir şekilde tanımlanması önemlidir. Bu nedenle değişken isimleri belirlenirken belirli kurallara uyulmalıdır. Örneğin isimlerin harfle başlaması ve rakam, boşluk, noktalama işaretleri gibi özel karakterler içermemesi gerekmektedir.

C# dilinde değişkenlerin kullanımı oldukça kolaydır. Değişkenlere bir değer atamak için “=” işareti kullanılır. Değişkenler, operatörler ile birlikte kullanılarak matematiksel işlemler yapılabilir. Ayrıca, karşılaştırma operatörleri ile de değişkenlerin karşılaştırılması mümkündür.

C# dilinde değişken türü dönüştürme işlemleri de oldukça sık kullanılır. Bu işlemler sayesinde bir değişkenin türü farklı bir türe dönüştürülebilir. Örneğin int türünden double türüne bir dönüştürme işlemi yapılabilir. Dönüştürme işlemi için kullanılan yöntemler arasında Convert, Parse, ToString ve TryParse yer almaktadır.

Değişken Türleri Tanımı
int Tam sayılar için kullanılır.
float Küsüratlı sayılar için kullanılır.
double Küsüratlı sayılar için kullanılır.
string Metinler için kullanılır.
bool Mantıksal değerler (doğru/yanlış) için kullanılır.

C# dilinde değişkenlerin doğru bir şekilde kullanılması, programların doğru çalışmasını sağlar. Bu nedenle, değişkenlerin tanımlama kurallarına dikkat edilmeli ve doğru dönüştürme yöntemleri kullanılmalıdır.

Sabit Değişkenler

C# dilinde sabit değişkenler, değeri program içerisinde değiştirilemeyen değişkenlerdir. Bu tür değişkenler ‘const’ anahtar kelimesi ile tanımlanırlar.

C# dilinde farklı türde sabit değişkenler yer almaktadır, bunlardan bazıları:

Türü Açıklama Örnek Kullanımı
int Tam sayı sabit değişkeni const int sayi = 5;
double Ondalıklı sayı sabit değişkeni const double pi = 3.14;
string Karakter dizisi sabit değişkeni const string isim = “ali”;
bool Boolean sabit değişkeni const bool dogruMu = true;

Sabit değişkenlerin kullanımı diğer değişkenlerin kullanımına benzerdir. Bu tür değişkenlerin değeri tanımlama sırasında belirtilir ve daha sonra değiştirilemez.

Sabit değişkenler, programların bazı değerlerini sabit olarak tanımlamak ve bu değerlerin değişmemesi için kullanışlıdır. Bu nedenle programın güvenilirliği artar ve hataların önüne geçilir.

Dinamik Değişkenler

Dinamik değişkenler, C# dilinde sonradan tanımlanan ve tipi çalışma zamanında atanan değişkenlerdir. Bu sayede, değişken türüne önceden karar vermeden daha esnek kodlama yapılabilir. Dinamik değişkenlerin kullanımı sırasında, değişkenin hangi türde olduğuna dikkat etmek ve bu tipe uygun işlemler yapmak önemlidir.

C# dilinde kullanılan dinamik değişken türleri arasında; dynamic, object ve var yer almaktadır. dynamic değişken türü, değişkenin türünün çalışma zamanında belirlenmesine olanak sağlar. object değişken türü, herhangi bir nesne türünü atamak için kullanılabilir. var değişken türü ise, değişkenin türünü derleme zamanında otomatik olarak belirler.

Dinamik değişkenleri kullanarak, veri türleri arasında dönüşüm yapmak da mümkündür. Bu sayede, farklı veri türleri arasında yapılan işlemlerde hata almaktan kaçınılabilir. Ancak, dinamik değişkenlerin kullanımı aşırıya kaçıldığında kod okunabilirliğini azaltabilir ve performans sorunlarına yol açabilir.

Koşullu İfadeler ve Döngüler

C# programlama dilinin temel yapıları arasında koşullu ifadeler ve döngü yapıları da yer almaktadır. Koşullu ifadeler, if-else ve switch-case yapılarından oluşur. If-else, belirtilen bir koşulu kontrol eder ve şart sağlanırsa belirlenen işlemleri gerçekleştirir. Şart sağlanmaz ise başka bir işlem bloğunu devreye sokar. Switch-case yapısı ise belirtilen bir değişkenin durumunu kontrol eder ve duruma göre işlem yapar.

Döngü yapıları ise belirli koşullar sağlandığı sürece işlemlerin tekrarlanmasını sağlar. C# dilinde for, while ve foreach döngü yapıları kullanılır. For döngüsü, belirli bir aralıkta döngüde döner. While döngüsü, belirli bir koşul sağlandığı sürece döngüde kalır. Foreach döngüsü ise koleksiyonlarda kullanılır.

Koşullu ifadeler ve döngüler, programların işleyişini ve akışını kontrol etmek için oldukça önemlidir. Bu yapıları öğrenmek, C# programlama dilini daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Fonksiyonlar ve Sınıflar

C# dilinde fonksiyonlar ve sınıflar, programlama kodlarının daha kolay yönetilebilmesine, okunabilirliğinin artırılmasına ve daha güvenli kod yazımına olanak sağlar. Fonksiyonlar, belirli bir amaca yönelik olarak yazılan ve adı verilen kod bloklarıdır. Sınıflar ise, aynı özelliklere sahip nesnelerin oluşturulabilmesi için kullanılan bir yapıdır.

Fonksiyonlar, birden fazla defa kullanılabilen, girdi ve çıktıları olan kod bloklarıdır. Bu sayede, aynı işlemi birden fazla kez yazmak yerine tek bir fonksiyon yazarak gereksiz kod tekrarından kaçınmak mümkün hale gelir. Sınıflar ise, belirli bir nesne örneğinin özelliklerini ve davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Sınıflar sayesinde, kod bloklarının daha düzenli ve anlaşılabilir hale gelmesi sağlanır.

Fonksiyonlar ve sınıfların kullanımı, kodların daha düzenli ve okunabilir bir hale gelmesini sağlar. Aynı zamanda, bu yapılar sayesinde kod tekrarından kaçınılarak, daha az hata yapılır. Fonksiyonlar ve sınıfların avantajları şu şekildedir:

 • Kodların daha düzenli ve anlaşılır hale gelmesi
 • Kod tekrarından kaçınılması
 • Daha az hata yapılması

Özetle, fonksiyonlar ve sınıflar, C# dilinde kodların daha okunaklı, düzenli ve güvenli bir şekilde yazılmasını sağlayan yapılar olarak karşımıza çıkar. Bu yapıları kullanarak kod yazım sürecinde zaman ve iş gücünden tasarruf edebilir, daha az hata yapabilir ve daha etkili kodlar yazabilirsiniz.

C# İleri Seviye Konuları

C# dilindeki ileri seviye konular, programlama dilini daha verimli ve güçlü hale getirir. Bu konular arasında Lambda ifadeleri, genişletme yöntemleri, asenkron programlama ve veritabanı işlemleri bulunur.

Lambda ifadeleri, anonim fonksiyonlar oluşturmak için kullanılır ve hem kod yazımını hem de okunabilirliği kolaylaştırır.

Genişletme yöntemleri ise var olan sınıfları ve objeleri genişletebileceğiniz yöntemlerdir. Bu sayede kod tekrarları önlenir ve daha kolay ve okunabilir kod yazabilirsiniz.

Asenkron programlama, aynı anda birden fazla işlemi yapılandırabilmeyi sağlar ve programın daha hızlı ve verimli çalışmasına imkan verir.

Veritabanı işlemleri için ise ADO.NET gibi kütüphanelerle işlemler yapılır. Bu kütüphanelerle veritabanı üzerinde okuma, yazma, güncelleme ve silme işlemleri yapabilirsiniz.

Bu ileri seviye konular, C# dilini öğrenenlerin daha etkili ve dinamik programlar oluşturmalarına yardımcı olur.

Lambda İfadeleri

Lambda İfadelerinin Tanımı

Lambda ifadeleri, C# dilinde kullanılan bir fonksiyon türüdür. Diğer fonksiyon türlerinden farklı olarak, lambda ifadeleri adı verilen kısa formlar ile oluşturulabilirler. Lambda ifadeleri, bir fonksiyonun işlevini yerine getiren kod bloğunu içerirler.

Lambda İfadelerinin Kullanımı

Lambda ifadeleri, genellikle diğer fonksiyonların parametreleri olarak kullanılır. Bir lambda ifadesi, bir işlevin parametresi olarak verildiğinde, C# dilindeki delegate türünden bir örnek oluşturulur ve bu örnek, işlevi çağırmak için kullanılır.

Bir lambda ifadesi, genellikle anonim işlev olarak oluşturulur ve kod bloğu, kısa bir sürede oluşturulabilmesi için özel bir sözdizimi kullanır. Kullanıcı, genellikle tek bir satırda, işlevin çalıştırılacağı kodu yazabilir.

Lambda İfadelerinin Avantajları

 • Önceden tanımlanmış işlevlere kıyasla daha kısa kodlar yazmanıza olanak tanır.
 • Kodun daha okunaklı olmasını sağlar.
 • Kodun daha hızlı çalışmasını sağlar.
 • Kodun daha az hata yapmasını sağlar.

C# dilinde lambda ifadeleri, kodun daha kolay anlaşılmasını ve daha hızlı yazılmasını sağlayan güçlü bir araçtır.

Genişletme Yöntemleri

Genişletme Yöntemleri, C# programlama dilinin ileri seviye konularındandır. Bu yöntemler, programcılara bir sınıfın veya veri tipinin işlevselliğini genişletebilme imkanı sunar. Bu sayede, önceden yazılmış bir sınıfı değiştirmeden, yeni bir işlevsellik eklenebilir.

Bir nesnenin üzerinde genişletme yöntemi kullanmak için, bu yöntemler static olarak tanımlanmalıdır. Ayrıca, bu yöntemlerin birinci parametresi this anahtar kelimesi ile belirtilmelidir. Böylece, belirtilen nesnenin örneği üzerinde işlem yapılabilir.

Genişletme yöntemleri, sadece belirli bir isim uzayında tanımlandığı için, aynı isimde bir sınıfta yer alan özel bir yöntem ile çakışma sorunu yaşanmaz. Bu yöntemler, C# programlama dilinde oldukça kullanışlıdır.

Örnek olarak, bir string veri tipine özel bir işlevsellik eklemek için şu genişletme yöntemi kullanılabilir:

public static class StringExtensions{  public static bool IsNullOrEmpty(this string str)  {    return string.IsNullOrEmpty(str);  }}

Bu örnek, IsNullOrEmpty adlı bir genişletme yöntemi tanımlar. Bu yöntem, parametresindeki string nesnesinin boş veya null olup olmadığını kontrol eder. Böylece, programcılar bu işlevselliği kullanarak daha okunaklı kodlar yazabilirler.

Aynı Anda Çalışan İşlemler (Asekron Programlama)

Aynı anda çalışan işlemler, asenkron programlama olarak da adlandırılır. Bu, bir işlemin tamamlanması beklenmeden diğer işlemlerin başlatılabilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemle, bir uygulama daha hızlı ve verimli hale getirilebilir. Aynı anda birden fazla işlemi yapabilen uygulamalar genellikle çoklu işlemci sistemlerinde kullanılır.

Asenkron programlama, uygulama performansını artırırken aynı zamanda kullanıcılara daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunar. Örneğin, bir uygulamanın bir bölümü veritabanından veri alırken, diğer bölümleri de kullanıcının girdiği verileri işleyebilir. Bu şekilde, kullanıcının uygulamayı beklemesi gerekmez, daha akıcı bir deneyim sunulur.

Aynı anda çalışan işlemlerin avantajlarından biri de, uygulamada meydana gelen hataların yönetiminin daha kolay olmasıdır. Bir işlem çöktüğünde, diğer işlemler etkilenmez ve uygulama çalışmaya devam eder.

Bir diğer avantajı ise daha modüler bir uygulama yapısıdır. Aynı anda çalışan işlemler, uygulamanın farklı bölümlerinin daha bağımsız olmasını sağlar. Bu sayede, uygulama daha modüler olur ve daha kolay bir şekilde geliştirilebilir.

Asenkron programlama için C# dilinde Task, Async ve Await gibi özellikler kullanılabilir. Bu özelliklere hakim olmak, C# programlama dilinde daha verimli uygulamalar geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Veritabanı İşlemleri

Veritabanı işlemleri, modern yazılım uygulamalarında hayati bir öneme sahiptir. C# dilinde, ADO.NET kütüphanesi aracılığıyla veritabanı işlemleri gerçekleştirilir. ADO.NET, farklı veritabanı yönetim sistemleri için geniş bir destek sunar.

Bu kütüphane aracılığıyla, veritabanı işlemleri yapmak için, öncelikle bir bağlantı kurulur. Bu bağlantı, veritabanı sunucusu, veritabanı adı ve gerekli kullanıcı bilgileri gibi parametrelerle oluşturulur.

Bağlantı oluşturulduktan sonra, veritabanındaki tablolara veya veri kümelerine erişmek ve işlem yapmak için sorgular yazılır. Bu sorgular, SQL dilinde yazılıp ADO.NET kütüphanesi kullanılarak çalıştırılır.

Ayrıca, ADO.NET kütüphanesi, veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için farklı yöntemler sunar. Örneğin, ExecuteNonQuery() yöntemi ile veritabanı güncellemeleri, ExecuteReader() yöntemi ile veri okuma işlemleri yapılabilir.

Bu sayede, C# dilinde veritabanı işlemleri, ADO.NET kütüphanesi sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Ancak, doğru veritabanı modellemesi ve iyi tasarlanmış sorgular yazmak, veritabanı işlemlerinin başarısı için büyük önem taşır.

C# Uygulama Geliştirme

C# dilini kullanarak uygulama geliştirme oldukça kolaydır. İlk adım olarak, Visual Studio gibi bir geliştirme ortamı seçmek gerekiyor. Daha sonra, File menüsünden “New Project” seçeneği seçilerek yeni bir proje oluşturuluyor. Oluşturulan projede, “Program.cs” adlı dosya varsayılan olarak açık halde gelecektir ve bu dosya içerisinde uygulama kodlamaları yapılmalıdır.

Uygulama geliştirme aşamasında, C# dilinin temel yapıları kullanılır. Uygulama geliştirme sürecinde, değişkenler, koşullu ifadeler, döngüler ve fonksiyonlar kullanılabilir. Uygulamada yeni bir sınıf tanımlanarak, bu sınıf içerisinde farklı fonksiyonlar oluşturulabilir.

Uygulamamız kodlandıktan sonra, projemiz “Build” sekmesine girilerek derlenir. Bu sayede, projemizin tüm bileşenleri birleştirilerek, çalışır hale gelir. Derleme aşamasından sonra, projemiz “Debug” sekmesinden “Start Debugging” seçeneği seçilerek çalıştırılır.

Bu aşamadan sonra, yazdığımız uygulama çalışır hale gelecektir. Eğer hatalar varsa Visual Studio bizlere uyarılar verecektir. Uyarıları düzelttikten sonra, tekrar derleyerek ve çalıştırarak uygulamayı test edebilirsiniz.

Uygulama Geliştirme Adımları

C# dilini kullanarak bir uygulama geliştirmek için ilk olarak bir geliştirme ortamı oluşturmanız gerekmektedir. Bu amaçla Visual Studio gibi bir IDE (İntegrated Development Environment) kullanabilirsiniz. Bu ortamda bir proje oluşturmalısınız.

Ardından, proje ayarlarınızı yapmak için solution explorer’dan proje ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz. Bu aşamada projenizin adını, konumunu ve platformunu belirlemelisiniz. Ayrıca, projenizin derlenme ayarlarını da yapmalısınız.

Bir sonraki adım, yapacağınız uygulamanın gereksinimlerini belirlemek ve kullanacağınız teknolojileri seçmektir. Buna göre, hangi bileşenleri kullanacağınızı ve nasıl bir arayüz tasarlayacağınızı belirlemeniz gerekir.

Uygulamanızın geliştirme sürecinde, yönetim araçlarını kullanarak geliştirmenizi yönetin. Projenizi adımlara ayırarak kontrol edin.

Ardından, kodlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu aşamada, belirlediğiniz bileşenlerin ve arayüzün nasıl kodlanacağına karar vermeniz gerekmektedir. Kodlama sürecinde, kod düzenleyicisinden yararlanabilirsiniz.

Kodlama işlemi tamamlandıktan sonra, uygulamanızı hata ve performans sorunları açısından tarayın. Bu aşamada, hata ayıklama araçlarını kullanarak sorunları tespit edebilirsiniz.

Son olarak, uygulamanızı test etmelisiniz. Buna göre, uygulamanızın kullanıcı dostu bir arayüze sahip olup olmadığını, kullanıcı amaçlarına uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını ve öngörülen performansı sağlayıp sağlamadığını test etmelisiniz.

Uygulama Derleme ve Çalıştırma

Geliştirilen C# uygulamasının derlenmesi ve çalıştırılması oldukça önemlidir. Derleme, yazılan kodların işletim sistemince anlaşılabilir hale getirilmesi ve bilgisayarın anlayabileceği makine diline dönüştürülmesi işlemidir. Uygulamanın derlenmesi için Visual Studio IDE gibi bir programın kullanımı önerilir.

Derleme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra çalıştırma işlemi gerçekleştirilir. Çalıştırma işlemi için, derlenmiş olan uygulama dosyasına ihtiyaç vardır. Uygulama dosyası .exe uzantılıdır ve herhangi bir yerden çalıştırılabilir. Uygulamanın çalışması için uygun .NET Framework versiyonunun yüklü olması gerekmektedir. Çoğu sistemde .NET Framework zaten yüklüdür ama bazen uyumsuz versiyonlar nedeniyle sorunlar yaşanabilir. Bu durumda gerekli .NET Framework versiyonunun yüklü olduğundan emin olun ve uygulamayı başlatın.

Yorum yapın