DASK Depremzedelere Ne Kadar Ödeyecek?

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) sigortası, ülkemizde meydana gelen doğal afetlerde yaşanan zararları karşılamayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Depremzedelerin zararlarını karşılamak üzere alınan bu sigorta, deprem anında evlerinin zarar gören vatandaşlara ne kadar ödeme yapacağı merak ediliyor. DASK sigortasına sahip olan konutlar için, deprem sonrası aşağıdaki hasarlar öngörülmektedir:

  • Temel hasarı
  • Duvar çatlamaları
  • Afet nedeniyle meydana gelen yangın, infilak gibi ek hasarlar

Bu hasarlar, DASK sigortasının kapsamında yer almaktadır. Depremzedelerin, evlerinde meydana gelen bu tür hasarlar için DASK sigortasından ne kadar ödeme alacakları ise, hasarın büyüklüğüne ve konutun sigortalı değerine göre değişmektedir. Depremizde zarar gören vatandaşların bu süreçte DASK sigortası konusunda bilgi sahibi olmaları ve haklarını korumaları büyük önem taşımaktadır.

DASK Sigortası Nedir?

DASK sigortası, Türkiye’deki konutların zorunlu olarak sahip olması gereken bir sigorta türüdür. Bu sigorta, doğal afetler sonucu oluşacak hasarları kapsar ve deprem riski taşıyan bölgelerde bulunan konutlar için zorunlu bir sigorta türüdür. DASK sigortası ile hasar, teminat altına alınır ve deprem sonrası oluşacak maddi kayıpların karşılanması amaçlanır. Bu sigorta türü, konut sahiplerinin maddi risklerini azaltır ve deprem sonrası oluşacak hasarlara karşı ekonomik bir koruma sağlar.

DASK sigortası aynı zamanda, depremden etkilenen mağdurlara deprem sonrası zararları karşılamak adına devreye girer. İnsanların hayatlarını yeniden kurmaları, evlerini ve işlerini yeniden inşa etmeleri için gereken maddi desteği sağlar. DASK sigortası, konut sahiplerine ekonomik bir güvenlik sağlar ve deprem kaynaklı hasarların finansal yıkımına karşı koruma sağlar.

DASK Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

DASK Sigortası, Türkiye’deki konutların zorunlu olarak sahip olması gereken bir sigortadır. Bu sigorta, deprem, yer kayması, tsunami, yangın ve infilak gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarları kapsamaktadır. DASK sigortasına dahil olan konutlar, genellikle mesken, iş yeri, kira geliri elde edilen konutlar ve tatil köyleri gibi yapılar için geçerlidir.

Bu sigortanın kapsamında olan hasarlar arasında duvar, tavan, çatı ve zemin gibi yapı elemanlarının hasarları, su tesisatında meydana gelen hasarlar ve deprem sonrası çıkan yangınlar gibi birçok yan etki bulunmaktadır. Ayrıca sigorta kapsamında olan değer kaybı sigortası ve fay hatları sigortası gibi ilave seçenekler de mevcuttur.

DASK sigortası, konutun bulunduğu şehrin deprem kuşağına dahil olup olmadığına ve konutun değerine göre primi belirlenmektedir. Prim miktarı, konutun inşa tarihine, kullanım amacına, brüt alanına, sigorta bedeline ve deprem bölgesine göre değişebilmektedir. DASK sigortasının primi, her yıl yeniden değerlendirilmekte ve belirlenmektedir.

DASK Sigortasının Kapsamı

DASK sigortası, Türkiye’de yaşanan doğal afetlerden kaynaklı olası zararları ödemek amacıyla oluşturulan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, Türkiye sınırları içinde yer alan tüm konutları kapsar. Deprem, yangın, tsunami, deniz taşması, heyelan ve fırtına gibi doğal afetler nedeniyle oluşan zararlar DASK sigortası kapsamında değerlendirilir.

Bununla birlikte, DASK sigortası birtakım istisnalara sahiptir. Deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu zararların yanı sıra, sel, çığ, dolu, kar yükü gibi diğer doğal afetler nedeniyle oluşan hasarlarda DASK sigortası kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca, konut sahiplerinin ihmalinden kaynaklı hasarlar da DASK sigortası kapsamına dahil edilmez.

Sigorta Kapsamına Dahil Olan Doğal Afetler Sigorta Kapsamına Dahil Olmayan Doğal Afetler
Deprem Sel
Yangın Çığ
Tsunami Dolu
Deniz Taşması Kar Yükü
Heyelan
Fırtına

DASK sigortası yalnızca konutun bina bedelini kapsar, mobilyalar, elektronik cihazlar veya değerli eşyalar kapsama dahil değildir. Sigorta kapsamında olanlar ise, konutun ruhsat değeri üzerinden hesaplanarak belirlenmektedir.

Değer Kaybı Sigortası

DASK sigortası kapsamında değer kaybı sigortası da yer almaktadır. Bu sigorta, deprem sonrası evin değer kaybı yaşaması halinde, oluşan zararın karşılanmasını sağlar. Örneğin, deprem sonrasında evin değeri azalmış ve satışta daha az fiyat biçilmişse, değer kaybı sigortası bu farkın karşılanmasını sağlar. Ancak, değer kaybı sigortası sadece belirli bir prim karşılığında sağlanır ve her durumda geçerli değildir. Sigortalının evinde depreme dayanıklı yapı malzemeleri kullanması, işlemlerini düzenli olarak yaptırması gibi faktörlere de dikkat edilmelidir. Bu faktörlere göre prim tutarı değişebilir.

Fay Hatları Sigortası

Fay hatları sigortası, DASK sigortasının kapsamına dahil olan bir sigorta çeşididir. Fay hatları, yer kabuğundaki iki levhanın birbirine sürtünmesi sonucu oluşan çatlaklar olarak tanımlanabilir. Bu çatlaklar zaman zaman büyük depremlere neden olabilir ve bu depremler sonrasında evlerde hasarlar meydana gelebilir. Fay hatları sigortası, bu tür durumlarda ev sahiplerinin olası hasarları karşılamayı amaçlar. Fay hatları sigortası sadece riskli bölgelerdeki konutlar için geçerlidir. Sigortanın primi, evin bulunduğu bölgenin risk seviyesine göre belirlenir.

DASK Sigortasının Primi Nasıl Belirlenir?

DASK sigortasının primi, deprem riskinin bulunduğu bölgelerin konut değerleri, bölge yapısı (depreme dayanıklılık), konutun yapısı (depreme dayanıklılık) gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır. Bu nedenle, deprem riski yüksek olan bölgelerde konut değerleri de yüksek olduğu için primler de yüksek olacaktır.

Ayrıca, yapının depreme karşı dayanıklılığına göre de primler değişebilir. Depreme dayanıklı yapılar, daha az hasar gördüğü için primleri de daha düşük olacaktır.

Bunun yanı sıra, DASK sigortasının primi evin büyüklüğüne ve sigortalanacak konutun yaşı gibi faktörlere göre de değişebilir. Primler, DASK tarafından belirlenirken tüm bu faktörler dikkate alınmaktadır.

DASK sigortasının primi, ödeyeceğiniz hasar ücreti ve faydaların miktarı ile orantılıdır. Bu nedenle, riskin düşük olduğu yerlerde daha az ödeme yaparken, yüksek riskli yerlerde primler daha yüksek olacaktır.

Depremzedelere DASK Sigortası Ne Kadar Ödeyecek?

DASK sigortası, Türkiye’de meydana gelen doğal afetlerden biri olan depremlerin oluşturduğu zararları karşılayan bir sigorta türüdür. Depremzedelere DASK sigortası, deprem sonrası oluşan zararları karşılamak için ödeme yapar. DASK sigortası, deprem sonrası yapılması gereken her türlü tamir ve yenileme işlemlerini kapsar. Sigorta, depremde zarar gören konutların onarımlarını finanse etmek için belirli bir miktar para öder. Ödenecek tutar, hasarın büyüklüğüne ve sigorta poliçesinde yer alan kapsama alanına göre değişir. Eğer hasar, sigorta kapsamı dışında kalıyorsa, DASK sigortası ödeme yapmaz. Ödeme yapılacak hasarlar ve ödenecek miktarlar hakkında daha detaylı bilgi için DASK sigorta sözleşmesinde yer alan belirtilen limitlere bakılabilir.

Sigorta Kapsamında Olan Hasarlar

DASK sigortası, depremin neden olduğu bir dizi hasarı kapsamaktadır. Bu hasarların bazıları şunlardır:

  • Yıkım veya kısmi yıkım: Deprem nedeniyle evinizin tümü ya da bir kısmı yıkıldıysa, DASK sigortası size yardımcı olabilir.
  • Zarar gören kısımlar: Deprem sonrası evinizin bazı kısımları zarar görmüş olabilir. Bu hasarlar da DASK sigortası kapsamındadır.
  • Kullanılamayan malzemeler: Deprem nedeniyle evinizde kullanılamaz hale gelen malzemeler, DASK sigortası tarafından temin edilebilir.
  • Kira kaybı: Deprem sonrası eviniz kullanılamaz hale geldiyse ve geçici olarak başka bir yere taşınmanız gerekiyorsa, DASK sigortası size kira kaybı desteği sağlayabilir.

Bunlar sadece DASK sigortası kapsamındaki hasar tiplerinden bazılarıdır. Deprem sonrası hasarların tam listesi ve DASK sigortasının ödemeleri hakkında daha fazla bilgi için sigorta şirketleri ile iletişime geçmek gerekmektedir.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Hasarlar

DASK sigortasının temel amacı, deprem sonrası oluşan zararları karşılamaktır. Ancak bütün zararlar sigorta kapsamı dahilinde değildir. DASK sigortası, bazı hasarları kapsamayabilir ya da ödemeyebilir. Bunlar arasında, evlerdeki ahşap duvarlardaki çatlaklar, tavanlardaki sıva dökülmeleri ve zemin çökmesi gibi hasarlar yer alır. Ayrıca, sigorta kapsamı dışında olan hasarlar arasında; doğal afetlerin yanı sıra, yanlış kullanım, yanlış çevre düzenlemesi ve evdeki diğer hatalar nedeniyle oluşan zararlar da yer almaktadır. Bu nedenle, DASK sigortası yaptırmadan önce yapılacak tetkikler ve koruma önlemleri hakkında yetkililerden bilgi almak gerekmektedir.

Yorum yapın

takipçi satın al