Mani Türleri

Maniler, Türk edebiyatının özgün ve vazgeçilmez edebiyat türlerinden biridir. Genellikle iki ya da dört dizeden oluşan manilerin kökenleri halk edebiyatına dayanır. Maniler, önemli olaylarda, sevinçli ve mutlu günlerde, nişan, düğün, bayram ve cenaze törenlerinde sıklıkla söylenebilir. Halkımızın günlük hayatında yaygın olarak kullanılan manilerin temel amacı ise kişilerin duygularını aktarmaktır. Manilerin temel görsel öğesi ise, seçilen dizi ölçüsü ve uyaklardır.

Geleneksel Maniler

Geleneksel maniler, Türk edebiyatının en yaygın edebi türlerinden biridir. Halk arasında nesiller boyu aktarılan ve anonim olarak söylenen manilerdir. Genellikle vurgulu nakaratları vardır ve söylendiği ortamda keyifli bir atmosfer oluşturur.

Geleneksel manilerin en önemli özelliklerinden biri, tekrar eden mısralardır. Çocuklar arasında oyun şeklinde bir eğlence olarak kullanılırken, yetişkinler arasında aşk ve özlem konularında kullanılmaktadır.

 • “Sorma beni kimlerle gezmisim,
  Seni gönlüme kaptirmisim.
 • “Gözden ırak olan gönülden ırak olur,
  Gönülden ırak olan Allah’tan korkmaz.”

Geleneksel maniler dilimize renk katan önemli bir kültürel mirasımızdır. Her ne kadar günümüzde popülerliği biraz azalmış olsa da, halk arasında hala sevilen ve sık sık kullanılan bir edebi türdür.

Yarım Maniler

Yarım maniler, halk edebiyatında oldukça sık kullanılan bir türdür. İki dizenin bağımsız olarak söylendiği manilerde, ilk dize soru şeklinde kullanılırken, ikinci dize cevap niteliğinde ve tekerlemelidir. Örneğin;

-Buğday tarlası mı?

-Yoğurt yiyen kardeşim.

-Ayva ağacı mı?

-Sarımsak soyup doğrayan.

Yarım maniler, sadece tekerlemelerle de sonlandırılabilir. Örneğin;

 • İnekliğin önü sürülür,
 • Araba üstüme sürtülür.
 • İki çift beyaz at tıngır,
 • Arpa saçım buruşturulur.

Yarım maniler, Türk halkının mizah duygusunu yansıtması açısından da oldukça önemlidir.

İkilik Maniler

İkilik maniler, Türk edebiyatı ve halk edebiyatı kültüründe oldukça yaygın olan mani türlerinden biridir. Bu maniler; iki dize ve ikişerli olarak söylenirler. Her iki dize de ölçü ve uyak bakımından birbirlerine tamamen uyarlar. İkilik maniler genellikle güncel olaylar, toplumsal konular ya da günlük yaşamla ilgili sözler içerirler. Bununla birlikte, sevgi, aşk ve doğa konularında da sıkça kullanılır. İkilik maniler, dört dizeye ait olduğu için, diğer manilere göre daha uzun bir yapıya sahiptirler. Halk arasında neşeli ve eğlenceli bir ritmik yapıya sahip olduklarından dolayı, hemen hemen herkes tarafından söylenebilirler.

Örnek İkilik Mani

Dize 1: Dalından yaprak aldım,
Dize 2: Seni benden aldılar.
Dize 3: Çıkarın sandıktan beni,
Dize 4: Seni içine kaldırdılar.

Bu mani, özellikle düğünlerde söylenen bir ikilik manidir. İki dizeye sahip olan bu mani türünde, birinci dize olayı belirtirken, ikinci dize ise sonuç kısmıdır. Bu mani de olduğu gibi, birçok ikilik maniler tekerlemelerle son bulur ve nakarat şeklinde söylenir. Özellikle halk arasında en çok sevilen ve en çok söylenen mani türleri arasında yer alır.

Halkalı İkilik Mani

Halkalı ikilik maniler, birçok kişi tarafından bilinen ve sıklıkla söylenen mani türlerinden biridir. Bu maninin sözleri oldukça anlamlıdır ve genellikle aşk ve tutkulu duyguları anlatır. Özellikle son dizesindeki hüzünlü ifade, maninin etkisini daha da arttırır. Ali’nin avlusuna kar yağdığında, maninin sözleriyle okuyucu karşısında ciddi bir durum gibi görünür. Gönülden gelen yaraları anlatan bu mani, kimse bilemez hali mi? diyerek son bulur. Halk arasında oldukça sevilen bir mani türüdür.

Üçlük Maniler

Üçlük maniler, Türk edebiyatında altı dizeden oluşan ve üçlü olarak söylenen manilerdir. Her üçlük içinde uyak örgüsü farklıdır. Üçüncü dize ise özellikle vurgulu ve dikkat çekici bir nakarata sahiptir. Yaygın olarak kullanılan bir diğer adı da “halayık mani”dir. Üçlük maniler, genellikle aşk, sevgi, doğa, güzellik üzerine yazılır. Bu manilerde altı dize, genellikle aynı ölçüde ve uyakta olur. Ancak, her üçlük içinde uyak örgüsü farklıdır, yani birinci ve ikinci dize uyaklı, üçüncü dize nakarat ve dördüncü dize eşsizdir.

Enderunlu Fazıl Mustafa Paşa’nın Üçlük Manisi

Enderunlu Fazıl Mustafa Paşa’nın üçlük manisi oldukça ünlüdür. Bu mani, “Ben giderim adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın.” şeklinde başlar.

Birçok kez farklı yorumlar yapılan bu mani, özellikle Türk edebiyatı açısından önemlidir. Fazıl Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış olan önemli bir şair ve devlet adamıdır. Muhtemelen bu mani de kendisine aittir.

Enderunlu Fazıl Mustafa Paşa, devlet kademelerinde önemli görevlerde bulunmuştur. Aynı zamanda dönemin ünlü şairlerinden biri olarak kabul edilir. Onun şiirleri, Türk edebiyatının geçmişteki önemli eserlerine örnek teşkil eder.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Faz%C4%B1l_Mustafa_Pa%C5%9Fa

Enderunlu Fazıl Mustafa Paşa, Osmanlı İmparatorluğu döneminin önde gelen şairlerinden biridir. “Ben giderim adım kalır” adlı üçlük manisiyle özellikle bilinir. Bu mani, Paşa’nın yaşadığı dönemin toplumsal yapısına ve düşüncelerine ilişkin önemli ipuçları da vermektedir. Maninin açılış dizesi “Ben giderim adım kalır” ile insanın yaşadığı hayatın geçiciliği vurgulanırken, sonraki dizesi “Dostlar beni hatırlasın” ile insanların birbirlerine olan bağlılığı ve hatıralarının önemi işlenmiştir.

Maninin ikinci üçlüğü, “Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın” dizesiyle mutluluk anlarının bile geçici olduğunu ancak dostluğun ve hatıraların kalıcı olduğunu vurgulamaktadır. Paşa, son dizesinde ise hayatın inişli çıkışlı olduğunu belirtir ve insanların yaşadığı tüm değişimlere rağmen kendilerinden geriye hatıralarının kalacağına dikkat çeker. Fazıl Mustafa Paşa, yalnızca Farsça kökenli sanat türlerine değil, Türk edebiyatının halk edebiyatına da önem veren bir şair olarak eserleriyle Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur.

>Daha fazlası

Dörtlük maniler, halk arasında en çok bilinen mani türlerinden biridir. Sekiz dizeden oluşan bu maniler dörtlü olarak söylenir. İlk iki dize açık, sonraki iki dize ise kapalı olur. Bu maniler genellikle sevgi, aşk, doğa ve günlük hayatla ilgili konuları işler.

Özellikle ünlü Türk şairleri arasında Yunus Emre, Dadaloğlu ve Aşık Veysel gibi isimler, dörtlük manilerde üstün bir başarı sergilemiştir. İlk iki dize genellikle durumu anlatırken, sonraki iki dize ise duyguların ifadesi olarak kullanılır.

 • Donan yelkenli böyle,
  Yelkenli, jiveli böyle
  Gelsin de dönerim gene,
  Bu limana bir gün böyle.
 • Köprüyü geçene kadar,
  Değirmen dönmez oldu
  Acep kimler geldi geçti?
  Bu dünya kimin oldu?

Dörtlük manilerde kullanılan kelimeler ve cümle yapıları oldukça önemlidir. Maninin anlam ve ritmi açısından uyaklar ve kafiye düzeni de oldukça önemlidir. Bu nedenle, dörtlük manilerin okunması ve yazılması sırasında bu detaylara dikkat edilmelidir.

Yunus Emre’nin Dörtlük Manisi

Yunus Emre’nin dörtlük manisi, yolu üzerinde bir yolcu olduğunu ifade etmektedir. Yaşadığı dünyayı bir ‘han’ olarak nitelendiren Yunus Emre, dünyada yolcu olan herkesin ‘yolcu bir er’ olduğunu dile getirir. Hayatında her gün yeni bir yere giden Yunus Emre, nereye gittiğini bilmediği bir yolculukta devam eder.

Maninin özünde, hayatın geçici olduğu, insanın nereye gittiğini bilmeden yola devam etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Yunus Emre’nin bu manisi, Türk edebiyatının en ünlü eserlerinden biri olarak kabul edilir ve bugün bile popüler bir mani örneğidir.

Yorum yapın