Trümor Nedir?

Trümör, hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi olarak tanımlanır. Normal hücreler, gerekli oldukları kadar büyür ve bölünür; ancak, trümör hücreleri kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam eder ve etrafındaki dokulara zarar verebilirler. Trümörler, iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır. Iyi huylu trümörler sınırlı bir alanda büyür ve nadiren başka bölgelere yayılırken, kötü huylu olanlar kanser olarak bilinir ve metastaz yaparak vücudun farklı bölgelerine yayılabilirler. Trümörlerin neden oluştuğu tam olarak bilinmese de, kalıtım, yaşam tarzı ve çevresel faktörler gibi birçok etkenin etkisi olduğu düşünülmektedir.

Trümörün Tanımı

Trümör, hücrelerin anormal şekilde büyümesi sonucu oluşan sınırlı bir yapıdır. Normalde hücreler, belirli bir düzen ve kontrol altında çoğalırlar. Ancak bazı durumlarda, hücrelerin bu düzeni bozulur ve kontrolsüz bir şekilde büyümeye başlarlar. Bu kontroldışı büyüme sonucu oluşan kitlesel dokulara trümör denir. Trümör genellikle sınırlı bir alanı kaplayan yapıdır ve genellikle bağırsak polipleri, cilt eti, meme nodülleri gibi çeşitli alanlarda meydana gelir. İyi huylu veya kötü huylu olabilen trümörler farklı özelliklere sahiptir ve farklı tedavi yöntemleri gerektirirler.

Trümör Çeşitleri

Trümörler, genel olarak iyi ve kötü huylu olarak iki gruba ayrılır. İyi huylu trümörler, vücutta yer kaplayan ancak kontrol edilebilir ve uzak bölgelere yayılmayan yapılar olarak tanımlanır. Bu tür trümörler çoğunlukla ameliyatla çıkarılabilir ve nadiren tekrar oluşur.

Kötü huylu trümörler ise yayılma riski taşıyan agresif yapılar olarak tanımlanır. Bu tür trümörler kansere dönüşebilir ve diğer organlara sıçrayarak hayati tehlike oluşabilir. Kötü huylu trümörlerin tedavisi, iyi huylu trümörlere göre daha karmaşıktır ve genellikle kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi müdahale gibi yöntemlerle tedavi edilir.

 • İyi huylu trümörler kontrol edilebilir, kötü huylu trümörler yayılma riski taşır.
 • Ameliyatla çıkarılan iyi huylu trümörler nadiren tekrar oluşur.
 • Kötü huylu trümörler kansere dönüşebilir ve hayati tehlike oluşturabilir.
 • Kötü huylu trümörlerin tedavisi, iyi huylu trümörlere göre daha karmaşıktır.

İyi Huylu Trümörler

İyi huylu trümörler, kötü huylu trümörlere göre çok daha az şiddetli belirtiler verirler ve yayılma riskleri yok denecek kadar azdır. Çoğunlukla sınırlı bir bölgede büyüyerek çevredeki dokulara zarar vermezler. Ancak bazı durumlarda bulundukları bölgede baskı yaratır ve o bölgede semptomlara neden olabilirler.

İyi huylu trümörlerin tedavisi, genellikle bulundukları bölgenin veya vücudun diğer bir bölgesine yayılım göstermiyorlarsa, cerrahi müdahale ile yapılır. Cerrahi müdahale genellikle basit bir operasyondan ibarettir ve trümörün tamamen çıkarılması ile sonuçlanır. Ameliyat sonrası iyileşme süreci oldukça kısadır ve hastaların normal aktivitelerine hemen geri dönmeleri beklenir.

İyi huylu trümörlerin özellikleri Yayılma riskleri Tedavileri
Çoğunlukla sınırlı bir bölgede büyüme gösterirler Yayılma riskleri yok denecek kadar azdır Cerrahi müdahale
Nadir durumlarda semptomlara neden olabilirler

İyi huylu trümörlerin genellikle kötü huylu trümörlere dönüşme olasılığı düşüktür, ancak yine de düzenli takip ve kontrol altında tutulmaları önerilir.

Adenomlar

Adenomlar genellikle iyi huylu trümörlerdir ve genellikle bir organın içinde veya üzerinde ortaya çıkarlar. Genellikle lenf düğümlerinde yayılma riski yoktur. Adenomlar, hücrelerin anormal büyümesi nedeniyle oluşur. Kanser dönüşümü riski daha düşüktür, ancak bazı adenom türleri daha yüksek risk altındadır.

Bazı adrenal bezlerin benign adenom türleri, hastanın hormon dengesini değiştiren aşırı hormon üretimi ile ilişkilidir. Adenomlardaki belirtiler organa ve adenomun cinsine göre değişir. Genellikle tedavi, adenomun hala iyi huylu olduğu zaman mümkündür. Rahatsız edici belirtiler yaşıyorsanız, adenomunuzun büyüme hızı veya kansere dönüşme riski, doktorunuzun bu tümörü çıkarmayı uygun görebilir.

Adenom Türleri Belirtileri Tedavisi
Kolorektal adenomlar Rektal kanama, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik Endoskopik veya cerrahi çıkarma
Tiroid adenomları Boynun ön tarafında şişlik, yutma zorluğu, öksürük Troid bezlerinin tamamının cerrahi olarak çıkarılması
Sinonasal adenomlar Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, yüz ağrısı Cerrahi çıkarma

Adenomların diğer belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için doktorunuza başvurmanız önerilir.

Fibromlar

Fibromlar; bağ dokusundan köken alan iyi huylu trümörlerdir. Genel olarak yumuşak dokularda yer alırlar. Bağ dokusunun çok sayıda hücresinden oluştuğu için değişkenlik gösterirler. Fibrom neden oluşur? Fibromlar herhangi bir neden olmaksızın spontan olarak ortaya çıkabilir. Ancak bazı durumlarda travma sonrası da fibrom oluşabilmektedir. Fibrom tedavisi genellikle cerrahi müdahale ile yapılır. Fibromun boyutuna ve konumuna bağlı olarak tamamen çıkarılması gerekebilir. Fibromlar çoğunlukla kanserleşme riski taşımazlar.

Kötü Huylu Trümörler

Kötü huylu trümörler, hücrelerin kontrolsüz büyümesi sonucunda ortaya çıkan kanser türüdür. Bu trümörler zamanla çevre dokulara ve organlara yayılarak metastaz yapabilirler. Kötü huylu tümörler, iyi huylu tümörlere göre daha agresif ve tehlikelidir. Kanser türlerinden biri olan kötü huylu tümörler, erken teşhis ve tedavi edilmezse hayati risk taşır. Kötü huylu tümörlerin tedavisi, tümöre ve hastanın durumuna göre farklılık gösterebilir. Cerrahi müdahale, ışın tedavisi ve kemoterapi gibi yöntemler genellikle kötü huylu tümörlerin tedavisinde kullanılır. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda, uygun tedavi yöntemiyle kötü huylu tümörlere karşı mücadele edebilirsiniz.

Kanserler

Kanserler, hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu vücudun farklı bölgelerinde oluşan kötü huylu tümörlerdir. Normal hücrelerin büyümesi ve bölünmesi belirli bir düzene göre gerçekleşirken kanser hücreleri bu düzeni takip etmez ve çevre dokulara zarar vermeye başlarlar. Kanser, genetik değişiklikler, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve beslenme alışkanlıkları gibi birçok faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşabilir.

Kanser tedavisinde cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi farklı yöntemler kullanılır. Cerrahi müdahale kanser hücrelerini vücudun dışına çıkarmak için yapılan bir operasyondur. Radyoterapide yüksek enerjili ışınlar kullanılır ve kanser hücrelerinin büyümesini engeller. Kemoterapide ise kanser hücrelerinin bölünmesini yavaşlatmak için ilaçlar kullanılır. Kanser tedavisi, kanserin tipine, yayılımına ve kişinin sağlık durumuna bağlı olarak farklı şekillerde uygulanabilir.

Trümör Belirtileri

Trümör, vücutta belirli bir bölgede anormal hücre büyümesi sonucu oluşan yapıdır. Trümör belirtileri, trümörün olduğu bölgeye, büyüklüğüne, iyi huylu veya kötü huylu olma durumuna ve vücudun diğer bölgelerinde meydana gelen etkilere bağlıdır. Bazı yaygın trümör belirtileri arasında şunlar yer almaktadır:

 • Ağrı veya hassasiyet
 • Yorgunluk veya halsizlik
 • Şişlik veya yumru hissi
 • Kilo kaybı
 • Kanama veya akıntı

Belirli bir trümör türünün belirtileri, o trümörün özelliğine göre değişebilir. Örneğin, beyin tümörü belirtileri arasında baş ağrısı, mide kanseri belirtileri arasında mide ağrısı, kolon kanseri belirtileri arasında kabızlık, karaciğer kanseri belirtileri arasında sarılık yer alabilir. Kanserin erken teşhisi için, herhangi bir belirti veya semptom görüldüğünde mutlaka bir doktora başvurmak önemlidir.

Yeri Belirlenmiş Trümörlerin Belirtileri

Trümörler, belirli bir bölgede oluştuğunda o bölgede farklı semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar, trümörün yerleşim yerine göre değişebilir. Basit bir örnek vermek gerekirse, beynin bir bölgesinde oluşan trümörün belirtileri başka bir bölgedeki trümörün belirtilerinden farklı olacaktır. Yeri belirlenmiş trümörlerin belirtileri hakkında genel olarak şunlar söylenebilir:

 • Ağrı
 • Yutma güçlüğü
 • Kırgınlık hissi
 • Deride değişiklikler
 • Diş eti kanaması
 • Değişen tümöral görünüm
 • Kilo kaybı

Bu belirtiler tek başlarına bir trümör işareti olmayabilir, ancak bir bölgede yoğunlaştıklarında mutlaka bir hekime başvurulması gerekmektedir. Bu belirtilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve tanının konulması tedavinin başarılı bir şekilde tamamlanması için önemlidir.

Yeri Belirlenmemiş Trümörlerin Belirtileri

Trümörün vücudun herhangi bir yerinde oluşması durumunda, belirtiler genellikle spesifik olmayabilir. Ancak, bu tip trümörlerin belirtilerinden bazıları şunlar olabilir:

 • Genel halsizlik hissi
 • Kilo kaybı ve iştah kaybı
 • Aşırı terleme
 • Yorgunluk hissi
 • Bulanık görme
 • Yüksek ateş
 • Gece terlemeleri
 • Şiddetli baş ağrısı

Eğer vücudun herhangi bir yerinde belirtiler fark edilirse ve bunların sebebi bilinmiyorsa, mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Erken teşhis ve tedavi, trümör tedavisinde önemli bir rol oynar.

Trümör Tedavisi

Trümör tedavisi, tümörün tipine, boyutuna ve yayılma derecesine göre değişir. Cerrahi, radyasyon ve kemoterapi tedavileri, trümörlerin çoğu için kullanılır. Cerrahi tedavi, tümörlerin tamamen çıkarılmasını amaçlar. Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerinin öldürülmesini hedefler. Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılan ilaçlarla tedavi edilir.

Bazı durumlarda, birden fazla tedavi yöntemi kullanılabilir. Örneğin, bir cerrahi, radyasyon ve kemoterapi kombinasyonu olasıdır. Tedavi süreci, kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve tümörün tipine göre değişebilir. Tedavi birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir ve tamamen iyileşme şansı trümörün tipine ve evresine bağlıdır.

Bununla birlikte, tümör tedavisi her zaman istenilen sonucu vermeyebilir. Tedavilerin yan etkileri olabilir ve hastanın genel sağlık durumunu etkileyebilir. Tedavilerin etkisi, bireyden bireye farklı olabilir. Her hastanın tedavisi kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi, trümör oluşumunun olduğu bölgenin cerrahi yöntemlerle çıkarılmasıdır. Bu tedavi yöntemi, trümörün büyüklüğü, tipi ve konumu gibi faktörlere bağlı olarak uygulanır. Ameliyat, lokal veya genel anestezi altında yapılır ve bazen diğer tedavi yöntemleriyle birleştirilir.

Cerrahi tedavinin ilk aşaması, tanı konulduktan sonra trümörün tam olarak nereye yerleştiğini belirlemektir. Bu aşama, doktorun hangi yöntemi kullanacağına karar vermesine yardımcı olur. Cerrahi tedavi sırasında, trümör dokusunun çıkarılması için bir kesik yapılır ve gerekiyorsa çevre dokular da çıkarılır.

Büyük trümörlerin tedavisinde, vücudun diğer bölgelerinden alınan dokular da kullanılabilir. Böylece dokuların yeniden oluşması sağlanır ve vücuttaki işlevler normale döner. Ameliyattan sonra hastalar genellikle bir süre hastanede kalır ve cerrahi yaranın iyileşmesi için ilaç kullanılır.

Bazı durumlarda, cerrahi tedavi tek başına yeterli değildir ve diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılması gerekebilir. Doktorunuz, tedavi planınız hakkında size daha fazla bilgi verebilir.

Radyoterapi

Radyoterapi, kanser hücrelerini yok etmek ve kontrol altına almak için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyasyon kullanarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurabilir veya öldürebilir. Bu yöntem, kanserin yayıldığı bölgenin dışındaki dokuları en aza indirerek sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini hedefleyebilir.

Radyoterapi nin uygulanması sırasında, kanser türüne, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre farklı dozlarda radyasyon kullanılır. Birkaç hafta veya aylar boyunca günlük radyasyon tedavisi uygulanabilir. Doktorlar, tedavinin etkisini kontrol etmek için düzenli taramalar yaparlar.

Radyoterapinin olası yan etkileri arasında yorgunluk, ciltte kızarıklık, ciltte yanma, iştah kaybı, bulantı ve kusma gibi belirtiler yer alabilir. Bazı hastalar bu yan etkileri yaşamazken, diğerleri daha ciddi yan etkilerle karşılaşabilirler. Doktorlar, her hasta için özel bir tedavi planı hazırlama konusunda uzman olduklarından, olası yan etkileri yönetmek için stratejiler geliştirirler.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini Önlemek veya yavaşlatmak amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kimyasal maddeleri, kanser hücreleri üzerinde etki ederek, hücrelerin çoğalmasını engeller. Kemoterapi tedavisi öncesi hastanın vücudu bazı testlerden geçirilir ve kanser hücrelerinin tipi belirlenir. Daha sonra, kemoterapi ilacı hastanın damar yolu ile vücuduna verilir.

Kemoterapinin yan etkileri tedavisi süresince farklılık gösterebilir. Bazıları yorgunluk, iştah kaybı, saç dökülmesi, kusma ve bulantıdır. Ancak her hastada yan etki görülmesi şart değildir. Kemoterapi tedavisi, hastalığın tipine, evresine ve hastanın sağlık durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Kemoterapi tedavisi sırasında doktorun belirlediği tedavi planına uymak önemlidir. Hastanın vücut direncini artırmak için, doktorun önerdiği beslenmeye dikkat etmek gerekir. Kemoterapi sonrasında hastanın vücudu savunmasız kalabilir ve enfeksiyonlara daha açık hale gelebilir. Bu sebeple, tedavi süreci boyunca doktor kontrolünde olmak ve düzenli aralıklarla kontroller yapmak önemlidir.

Yorum yapın